A Társaság tevékenységében alapvető meghatározó elem az elvégzett munkába beépített minőségpolitika.

Olyan minőségpolitikát kívánunk folytatni, hogy a szolgáltatásunk minősége a mindenkori megrendelők igényeinek megfeleljen.

A minőségi követelmények folyamatos kielégítésével Társaságunk a piac bizalmának nemcsak megszerzésén, hanem megtartásán is fáradozik.

Az utóbbi évek tapasztalatai bizonyították, hogy a minőségi elvárásainak megfelelő szolgáltatással lehet a piacon hosszútávon versenyben maradni, ez egyben Társaságunk létkérdése is. A neves versenytársak magas színvonalú szolgáltatást kínálnak. Ebben a versenyhelyzetben a Társaság csak úgy tudja piaci helyzetét megőrizni, növelni, ha a minőség színvonalát folyamatosan fenntartja és javítja.

A vezetőség célul tűzi ki az MSZ EN ISO 9001:2008 számú szabvány szerinti minőségirányítási rendszer működtetését, folyamatos fejlesztését.

Vezetők és az alkalmazottak egyaránt felelősek a minőségért. A társaság minőségpolitikájának fontos eleme a minőségfejlesztés, a minőségjavítás, és a minőségirányításioktatás. A rendszerszintű minőségirányítás működtetését nemcsak önmagunktól, hanem minél több beszállítónktól is megköveteljük. Elvárjuk az alvállalkozóktól és a beszállítóktól, hogy a társaság minőségcéljaival azonosuljanak és a minőségirányítási rendszerben előírtakat figyelembe vegyék.

A Társaság vezetője biztosítja és megköveteli, hogy minden munkatársa megfelelő és időszerű ismeretekkel rendelkezzék a minőségi előírásokról a minőségpolitikai célok elérése érdekében. Gondoskodik arról, hogy a hatékonysága érdekében a rendszer folyamatos felülvizsgálat alatt álljon.

A vezetőség minden munkatársával együtt mindenkor az elvárt minőség elérését helyezi előtérbe.