Rövid cégtörténet (üzleti múlt):

 

A társaság elődje 1986-ban alakult, szövetkezeti szakcsoportként. A gazdasági szabályozók lehetőségével élve 1987-től szövetkezeti közös vállalat, majd a Társasági Törvény életbelépését követően, 1989-től önállóan Távközléstechnika Kft. néven működik. Gazdasági növekedése és piaci részesedése révén 1993-ban részvénytársasággá alakult át. Kezdeti időben elsősorban a MATÁV RT megrendelésére mind komolyabb feladatok elvégzésére kap megbízást. A társaság építi ki ebben az időben többek között Budapesten a káposztásmegyeri lakótelep távközlési hálózatát. A távközlési piac privatizálásával és a nagy rekonstrukciók beindulásával olyan jelentős projektek fővállalkozója, mint Budapesten a IV. a XVI. a XVII. és a XIX. kerületek, vidéken Nyíregyháza és Debrecen helyi távbeszélő hálózata. A mennyiségi növekedés mellett az új technológiák meghonosításánál is élen jár, minek következtében többek között az ISDN szolgáltatást is biztosító, nagysebességű adatátviteli berendezések telepítése, az optikai hálózatok komplex létesítése is a társaság profiljának meghatározó eleme lett.

Az alternatív távközlési szolgáltatók megjelenése után az új hálózatuk kiépítésében is tevékenyen részt vállal a Távközléstechnika.

Az út és közműépítéseknél a felmerülő kábelkiváltási, kábel biztonságba helyezési munkák feladatait teljesíti a társaság. A jelentős magyarországi útépítő vállalkozások mindegyike megrendelőink között található.

Az autópálya építésekben is részt vett a társaság, többek között az M5 és M3 autópályák segélykérő, üzemi hírközlő, forgalomszámláló rendszereit kivitelezte.

A megrendelőink teljes körű kiszolgálását tervező részleg is segíti.

A társaság megalakulása óta gazdasági eredményeit teljes egészében a fejlesztésre fordította. Ennek következtében rendelkezik minden olyan eszközzel, mely a szakmailag igényes távközlési hálózatok megvalósításához szükséges. Társaságunk megalakulása óta a Magyar Telekom Nyrt-vel ill. jogelődjeivel folyamatos szerződéses kapcsolatban áll.

 

Optikai hálózatépítés referencialista:

Fenntartási munkák:

A Magyar Telekom Nyrt-n kívül egyéb jelentős megrendelőink:

 

Társaságunk a projektek komplex megvalósításához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételekkel rendelkezik. Munkatársaink egy összeszokott, jól képzett szakértőgárdát alkotnak, akik gyorsan, rugalmasan és jó minőségben határidőre dolgoznak.